Ususret jeseni uklanjamo invazivne biljne vrste!

Invazivne strane vrste jedna su od najvećih prijetnji biološkojraznolikosti i uzrokuju velike ekološke, ekonomske i zdravstvene probleme.Stoga je projekt Sava TIES usmjeren na pronalaženje uspješnih metoda uklanjanjainvazivnih biljnih vrsta u slivu rijeke Save. Učinkovitost i troškovirazličitih metoda iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta testiraju se usklopu projekta na najinvazivnijim vaskularnim biljkama u regiji. Na sedampilot područja u četiri zemlje bit će ispitna mjesta za iskorjenjivanje. Uzorkovaneparcele nalaze se u zaštićenim područjima: Park prirode Ljubljansko Barje(Slovenija), Značajni krajobraz Odransko polje (Hrvatska), Park prirode Lonjskopolje (Hrvatska), Nacionalni park Una (Bosna i Hercegovina), Tišina (Bosna iHercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija) i Specijalnirezervat prirode Obedska Bara (Srbija).

U kolovozu i rujnu 2019. godine zaposlenici Instituta za zaštitu prirodeVojvodine, zajedno s upraviteljima zaštićenih područja posjetili su pilotpodručja kako bi vidjeli napredak u praćenju i iskorjenjivanju invazivnihvrsta.

Posjedujući ključno lokalno znanje o vrstama koje predstavljaju najvećuekološku i ekonomsku prijetnju, rukovoditelji nalazišta označili su uzorkeparcela na kojima će se invazivne biljke iskorijeniti i prebrojati, a njihovbroj će se pratiti u narednim godinama kako bi se pokazao uspjeh primijenjenihmetoda iskorjenjivanja.

Projektni partneri započeli su uklanjati invazivne strane vrste. Parkprirode Ljubljansko Barje uklonio je žljezdasti nedirak (Impatiensglandulifera) ručnim izvlačenjem, dok je Nacionalni park Una počeo sjećičeški dvornik (Reynoutria x bohemica). Amorfa (Amorpha fructicosa) je označenai bit će uklonjena iz zaštićenog područja u Odranskom polju, Parka prirodeLonjsko polje, Specijalnog rezervata prirode Obedska Bara i jezera Tišina. Uokviru posebnog rezervata prirode Zasavica bit će uklonjena invazivna biljkaprava svilenica (Asclepias syriaca).

Invazivne vrste mogu biti poražene samo ako su naši napori dobro usmjerenii odlučni. Stoga je jedini način pronalaženja učinkovitih rješenja zauklanjanje invazivnih vrsta karakterističnih za sliv rijeke Save suradnja irazmjena praktičnih iskustava među projektnim partnerima - jer dijelimozajednički cilj.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu