6. sastanak partnera Sava TIES projekta

Od 5. do 7. listopada 2020., unatoč globalnoj pandemiji izazvanoj koronavirusom, uspješno je održan sastanak projektnih partnera i članova mreže SavaParks koju čini 20-ak članova iz 13 različitih institucija i 5 zemalja. Sastanak je održan putem virtualne platforme, a sudionici su bili sretni što se barem na ovaj “novi normalni” način mogu okupiti, razmijeniti informacije i iskustva.
U svrhu stručnog usavršavanja članova Mreže održan je trening razvoja komunikacijskih i pregovaračkih vještina koji je bio iznimno koristan za unapređenje daljneg rada Mreže vezanog uz problematiku zaštite prirode. Sudionicima su također predstavljeni primjeri dobre prakse u upravljanju invazivnim vrstama u Hrvatskoj i Srbiji. Petra Kutleša, voditeljica Odjela za strane vrste Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, predstavila je projekte o invazivnim vrstama sufinancirane europskim sredstvima koje njena institucija provodi na području Hrvatske. Predstavila je prvu hrvatsku nacionalnu bazu podataka o stranim i invazivnim stranim vrstama. Također je najavila početak “Life CONTRA Alianthus” projekta koji će bit usmjeren na uklanjanje pajasena (Alianthus altissima). Pajasen je invazivna strana biljka koja brzim širenjem i zarastanjem površina izaziva probleme poljoprivrednicima, prometnoj infrastrukturi, sektoru zaštite prirode i lokalnom stanovništvu – istaknula je Petra. Iz susjedne države, Goran Tmušić zaposlenik Laboratorija za invazivne i alergijske biljke na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu u Srbiji, predstavio je uspješnu suradnju znanstvenika i lokalnih vlasti na uklanjanju ambrozije i ostalih alergenih biljaka na području Vojvodine.
Projektni partneri su predstavili pilot mjere u zaštićenim područjima provedene zu ovoj godini te iznijeli finacijski okvir dosadašnjih troškova uloženih u metode uklanjanja invazivnih biljaka. Ovi važni podatci bit će izneseni u javnosti dostupnom dokumentu “Međusektorske smjernice za upravljanje, kontrolu i uklanjanje invazivnih stranih vrsta u slivu rijeke Save”. Započeta je izrada analize zakonodavnih okvira vezanih uz upravljanje invazivnim stranim vrstama u zemljama Savskog bazena. Rezultati i preporuke analize, koji će ujedno sadržavati i iskustva Sava TIES projekta, bit će do godine prezentirani donosiocima odluka na nacionalnoj i regionalnoj razini s ciljem kako bi se u konačnici uvrstile u zakonodavstvo. Navedeni rezultati i preporuke bit će namijenjeni za sektore zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva i vodnog sektora, a bit će dostupni široj javnosti.
Ovaj sastanak, iako virtualno održan, pokazao se vrlo korisnim za razmjenu informacija među partnerima i članovima mreže SavaParks te međusektorsko povezivanje.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu