Ujedinjeni u borbi protiv invazivnih vrsta u slivu rijeke Save

ČlanoviMreža parkova uz rijeku Savu okupili su se 12. ožujka 2019. godine naregionalnoj radionici u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica u SremskojMitrovici, koja je organizirana u okviru projekta Sava TIES. Cilj radionice jebio pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnihstranih vrsta biljaka koje nisu samo problem zaštite prirode, već imaju inegativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike gospodarske gubitke.

Momir Paunovć iz Instituta za biološkaistraživanja “Siniša Stankvoć” je u ime Međunarodne komisije za zaštitu Dunavaistaknuo veliki problem invazivnih vrsta i pohvalio inicijativu Sava TIESprojekta za rješavanje gorućeg problema na slivu rijeke Save. Predstavio je imobilnu aplikaciju pomoću koje građani mogu dati svoj doprinos u borbi protivinvazivnih vrsta, dijeleći informacije o čak 37 invazivnih vrsta od europskogznačaja.

Invazivne strane vrste imaju veliki negativan utjecaj nazaštićena prirodna područja jer potiskuju i ugrožavaju prirodnu domaćuvegetaciju i tako smanjuju biološku raznovrsnost. Veliki problem Specijalnogrezervata Zasavica je invazivna strana vrsta “Cigansko perje”, koja će bitiuklonjena s površine od oko 30 ha u rezervatu tokom SavaTIES projekta” – naglasio je Slobodan Simić, direktorRezervata Zasavica.

Invazivne strane vrste su biljke, životinje idrugi organizmi koji nisu prirodno rasprostranjeni na određenom području, većsu unesene prvenstveno ljudskim utjecajem. Nekontrolirano se šire slivom rijekeSave, istiskuju domaće vrste, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste,uništavaju plodnost tla, smanjuju obradive poljoprivredne površine, uzrokujuvelike probleme kod obrane od poplava i slično. Ukratko, mijenjaju prirodnastaništa od europskog značaja i osobito ih je teško iskorijeniti. Procjenjujese da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara,tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva.

Projekt „Očuvanje staništa sliva rijeke Savekroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“ sufinanciran jesredstvima Europske unije (ERDF, IPA), a provodit će se tri godine na područjuSlovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Partneri na projektu su ZakladaEuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Parkprirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JPNacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavodza zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JPVojvodinašume. Vrijednost projekta Sava TIES je 1.604.137 €!

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu