Upecaj se u ljetnu zabavu - promocija mreže SavaParks Network u Arena Centru

Zahvaljujući dobroj očuvanosti, u rijeci Savi i uz nju nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Uz Savu se nalaze prirodna poplavna područja koja se i danas koriste na tradicionalni način te veliki kompleksi poplavne šume hrasta lužnjaka koje su jedinstvene na europskoj razini. 

Ova očuvana riznica bioraznolikosti fokus je promocije Arena Centra Hrvatska koji je u suradnji s JUPP Lonjsko polje i mrežom SavaPark Network pokrenula zajedničku akciju „Upecaj se u ljetnu zabavu“. Akcija traje do 15.8.2021.

Saznajte kako se uključiti klikom na: https://www.arenacentar.hr/hr/upecaj-se-u-ljetnu-zabavu/

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu