Ususret jeseni uklanjamo invazivne biljne vrste!

Invazivne strane vrste jedna su od najvećih pretnji bioraznovrsnosti i uzrokuju velike ekološke, ekonomske i zdravstvene probleme. Stoga je projekat Sava TIES usmeren na pronalaženje uspešnih metoda uklanjanja invazivnih biljnih vrsta u slivu reke Save. Učinkovitost i troškovi različitih metoda iskorenjivanja invazivnih stranih vrsta testiraju se u sklopu projekta na najinvazivnijim vaskularnim biljkama u regionu. Sedam pilot područja u četiri zemlje biće ispitna mesta za iskorenjivanje. Uzorkovane parcele nalaze se unutar ugroženih prirodnih područja značajnih za očuvanje: Park prirode Ljubljansko Barje (Slovenija), Rezervat prirode Odransko polje (Hrvatska), Park prirode Lonjsko polje (Hrvatska), Nacionalni park Una (Bosna i Hercegovina), Tišina (Bosna i Hercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija) i Specijalni rezervat prirode Obedska bara (Srbija).

U avgustu i septembru 2019. predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Vojvodine, zajedno sa rukovodiocima područja posetili pilot područja kako bi videli napredak u praćenju i iskorenjivanju invazivnih vrsta. Posedujući ključno lokalno znanje o vrstama koje predstavljaju najveću ekološku i ekonomsku pretnju, rukovodioci područja označili su test parcele na kojima će se invazivne biljke iskoreniti i prebrojati, a njihov broj pratiti u narednim godinama kako bi se pokazao uspeh primenjenih metoda iskorenjivanja.

Projektni partneri započeli su uklanjanje invazivnih stranih vrsta. Park prirode Ljubljansko barje je uklonio Impatiens glandulifera ručnim čupanjem, dok Nacionalni park Una otpočeo seču jedinki Reynoutria x bohemica na dva lokaliteta. Amorpha fructicosa je obeležena i biće uklonjena sa područja Rezervata prirode Odransko polje, Parka prirode Lonjsko polje i Specijalnih rezervata Obedska bara i bare Tišina. Specijalni rezervat prirode Zasavica će vršiti uklanjanje invazivne vrste Asclepias syriaca.

Invazivne vrste mogu biti poražene samo ako su naši napori dobro usmereni i odlučni. Stoga je jedini način pronalaženja delotvornih rešenja za uklanjanje invazivnih vrsta karakterističnih za sliv reke Save saradnja i razmena praktičnih iskustava među projektnim partnerima – jer nas spaja zajednički cilj.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu