Predstavljeni rezultati važnih studija za obnovu rijeke Save kod Zagreba


Ključni nalazi i sažeci studija za restauraciju Save i njene poplavne nizine predstavljeni su zainteresiranim institucijama od 19. do 21. rujna 2021. U sklopu projekta Sava Parks II - Sloboda za Savu, projektni tim je zajedno s važnim dionicima obišao reprezentativna područja duž rijeke Save i raspravljao o predloženim rješenjima restauracije. Putovanje je započelo u Austriji posjetom već obnovljenim dijelovima rijeke Drave. Prikupljena iskustva pomogla su nam da bolje shvatimo izazove i prilike koje nas čekaju u idućim projektima koji će se baviti ovom temom.

U središtu pozornosti studije „Obnova rijeke Save od Brežica do Rugvice” bilo je 53 km dugačko riječno područje gdje su identificirani brojni problemi za lokalno društvo i biološku raznolikost. Neki od njih su pad razine podzemnih voda, ugroženi izvori vode, nestabilni temelji mostova i zgrada, gubitak prirodnih riječnih staništa. Predloženo rješenje se temelji na proširenju rijeke unutar postojećih nasipa dodatnim osiguravanjem i aktiviranjem erozije obale čime bi se kompenzirao nedostatak sedimenta i regenerirale razine podzemnih voda. Time bi se stvorio atraktivan krajolik koji bi znatno povećao turistički potencijal područja. „Inicijalna studija restauracije rijeke Save otvara perspektivu za poboljšanje stanja rijeke, njenog vodonosnika i osiguravanja kvalitetne pitke vode na širem zagrebačkom području prema načelu djelovanja u suglasju s prirodom“, o studiji je rekao ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Aljoša Duplić. Studiju je izradila tvrtka REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH iz Austrije.

U studiji „Sava.Restore - Povezivanje poplavne nizine za zdravu poplavnu šumu“ stručnjaci su analizirali šume Bosuta (Srbija) i Spačve (Hrvatska) – ukupne površine više od 70.000 ha. Područje je pogođeno smanjenjem podzemnih voda što rezultira odumiranjem šuma. Istodobno, to je područje vrlo male nadmorske visine koje ima veliku mogućnost prihvata poplavnih voda. Dovođenje viška vode iz Save u šumu imalo bi pozitivan utjecaj na gospodarstvo, bioraznolikost, sprječavanje poplava i otpornost na klimu. Ovo istraživanje provela je austrijska tvrtka E.C.O. „Koncept ove studije veoma je zanimljiv. Već je neko vrijeme poznato da se problemi u šumi moraju riješiti. Sada je važno da se svi dionici nastave zajednički raditi kako bi pronašli najbolju opciju za obnovu ovog područja. “ - rekao je Bojan Tubić iz Javnog preduzeća Vojvodina Šume.

Sažeci obje studije dostupni su na stranicama SavaParks Network, dok će cjelovite studije biti dostupna u sljedećih nekoliko tjedana.

Projekt provode njemačka zaklada EuroNatur, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode. Započeo je u prosincu 2018., a završava u studenom 2021. Vrijednost projekta je 400.000 EUR, a financira ga zaklada Aage V. Jensen.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu