Čudesna šuma Žutica

Download
image
ČUDESNA ŠUMA ŽUTICA

Brošura „Čudesna šuma Žutica“ opisuje život u biljnom i životinjskom carstvu čudesne i fascinantne šume Žutice. Izdata je s ciljem promovisanja važnosti zaštite poplavnog područja šume Žutice kao područja bogate biološke raznovrsnosti i unapređivanje i podizanje nivoa obrazovanja i svesti javnosti o vrednostima tog područja.

Šuma Žutica se prostire u zoni poplavnog područja Lonjskog polja, na više od 4 600 ha, i spada u nizijske poplavne šume. Od Zagreba je udaljena tridesetak kilometara i smeštena je na području grada Ivanić-Grada i opštine Križ. Jedna od najvećih nizijskih poplavnih šuma u Hrvatskoj i prva prirodna retenzija reke Save nizvodno od Zagreba. Kao i svaka poplavna šuma nizijskog pojasa, i šuma Žutica je svojim nastankom, životom i razvojem vezana za vodu. U poslednje vreme poplave nanose velike štete ljudima čija su naselja u poplavnim zonama velikih reka. Poplave u šumi Žutici imaju sasvim drugačiji efekat, zapravo potpuno suprotno – poplave donose život. Poplavne vode reke Save ponovo donose život u stare rukavce i „mrtvaje“ koje je reka Lonja tokom vekova, menjajući svoj tok za sobom ostavljala. Žutica svake godine usled obilnih poplava doživljava fantastične preobražaje.

Osim nepreglednih poplavnih područja za Žuticu je karakteristična šuma zelenih divova hrasta lužnjaka u čijoj senci raste grm velike žutilovke po kojem je šuma, najverovatnije, i dobila ime. Na rubu šume nalazi se jedno od najdinamičnijih, ali nažalost i najugroženijih staništa ‒ to su poplavni pašnjaci šume Žutica. Poplavno područje šume Žutice karakterišu rukavci, kanali, mrtvaje, jezerca koje su pogodno stanište za raznovrsni životinjski svet.

Specifična je po tome što je već 40 godina naftno polje s više od 200 bušotina, a u šumi je opstao bogat biljni i životinjski svet karakterističan za poplavne šume severne Hrvatske. U šumi Žutica pronalazimo vrlo velik broj različitih staništa. Zanimljivo je naglasiti da je u šumi Žutica pronađena četvrtina od ukupnoga broja vrsta vodozemaca i gmizavaca koji žive u Hrvatskoj. Zbog tog izuzetnog bogatstva biljnog i životinjskog sveta, deo je Evropske ekološke mreže ‒ Natura 2000. Dosadašnjim istraživanjima zabeleženo je 309 vrsta noćnih leptira, 9 vrsta vodozemaca i 6 vrsta gmizavaca. Takođe je važno stanište za velikog i dunavskog vodenjaka kao i njihove hibride, crvenog mukača, barsku kornjaču, dabra i vidru.
Šuma Žutica s pravom nosi naziv „Čudesna“ jer uprkos naglim i čestim promenama životnih uslova vezanih za klimatske promene i čestih poplava uspeva održati svoje bogatstvo života zbog koje je uvršćena u Nacionalnu ekološku mrežu Natura 2000. Čak četiri vredna stanišna tipa: prirodne eutrofne vode s vegetacijom subatlantske i srednjoevropske hrastove i hrastovo-grabove šume, aluvijalne šume i poplavne mešane šume cilj su očuvanja.
  
Žutica je karakteristična po svojoj lepoti koju crpi iz nežnosti i grubosti, faza rađanja i umiranja života, koje nisu određene samo godišnjim dobima već i učestalošću poplavnih perioda. Više o Čudesnoj šumi Žutici pročitajte na linku ili pogledajte video a nakon toga dođite i uživajte u njenoj lepoti. Nije važno godišnje doba koje ćete odabrati zato što je čudesna na svoj način u svako godišnje doba.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu